بهروز سروش نیا
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ بهروز سروش نیا
آرشیو وبلاگ
      behsite (وبلاگ شامل اشعار و مقالات و دست نوشته های شخصی)
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢٦

درس ده

حالت مفعول ازی

چگونه چیز ها به نظر می رسند .

          این حالت با استفاده از حالت مفعولی ازی و با افزودن دو پسوند           (-lta/-ltä) به افعال به اضافه فعل  "näyttää" به دست می آید که به معنی نشان دادن و "به نظر رسیدن" است و به فعل وابسته است. مثال:

 Sinä näytät mukavalta. شما خوب به نظر می رسی .               

 Talo näyttää vanhalta. خانه قدیمی به نظر می رسد .              

         سایر افعال که از این ساخت استفاده کرده اند ، عبارتند از :   kuulostaa  خوب به نظر رسیدن ، از لحاظ صدا maistua   خوب به نظر رسیدن ، از لحاظ طعم  tuntua  خوب به نظر رسیدن ، از لحاظ احساس

Kuulostaa hyvältä! - sounds good      خوب به نظر رسیدن      

 Tuo ääni kuulostaa isältä .    آن صدا شبیه صدای پدر است .    

 Tämä ruoka maistuu kauhealta! مزه غذا بد به نظر می رسد . 

 Kana maistuu hyvältä. مرغ خوشمزه به نظر می رسد .            

 Tuntui pahalta!احساس بسیار بدی می کنم .                              

     شما می توانید با استفاده از این فرمول بگویید که خودرو شما قرمز تر از دیگری به نظر می رسد:

Auto näyttää punaisempi + lta = punaisemmalta.              ماشین قرمز تر به نظر می رسد .

 Minä näytän sinua parempi + lta = paremmalta .              من بهتر از شما به نظر می رسم.

 Talo näyttää vanhempi + lta = vanhemmalta.                    خانه قدیمی تر به نظر می رسد

         پسوند   mpi  به  mma    تبدیل می شود  .شما همچنین می توانید این کار را با تغییر "e " با "i" انجام دهید .

 Auto näyttää punaisimmalta قرمز ترین خودرو به نظر می رسد

 Minä näytän parhaalta.بهترین به نظر می رسم  .                    

 Talo näyttää vanhimmalta. قدیمی ترین خانه به نظر می رسد .     

متن زیر را بخوانید .

 ¨Keinäset asuvat Helsingissä. He asuvat isossa talossa. Hirvoset asuvat myös Helsingissä. He asuvat pienessä talossa. Keinästen talo on Hirvosten taloa isompi. Keinästen talo on isoin talo sillä kadulla. Keinäset ovat rikkaampia kuin Hirvoset. Keinäsillä on kaksi lasta, Mika, 12, ja Pekka, 15. Hirvosilla on yksi lapsi, Laura. Laura on 8-vuotias. Laura on Keinästen lapsia nuorempi. Keinästen auto on uudempi kuin Hirvosten auto. Senkin takia se näyttää punaisemmalta kuin Hirvosten auto, joka on myös punainen. Hirvosten auto on vanhempi. Se näyttää Keinästen autoa huonommalta. Aina kun Hirvoset saa jotain uutta, Keinästen on pakko myös ostaa samanlainen. Jos Hirvoset ostavat auton, Keinäset ostavat nopeamman. Jos Hirvoset ostavat television, Keinäset ostavat isomman. Sen takia, Hirvosilla on aina vanhempia ja huonompia juttuja kuin Keinäsillä.

                                                                                        ترجمه انگلیسی

 The Keinänen family lives in Helsinki. They live in a big house. The Hirvonens also live in Helsinki. They live in a small house. The Keinänens' house is bigger than the Hirvonens' house. The Keinänens' house is the biggest on their street. The Keinänens have two children, Mika 12, and Pekka 15. The Hirvonens have one child, Laura. Laura is 8 years old. Laura is younger than the Keinänen children. The Keinänens' car is newer than the Hirvonens'. For that reason it looks redder than the Hirvonens' car, which is also red. The Hirvonens car is older. It looks worse than the Keinänens car. Whenever the Hirvonens get something new, the Keinänens have to buy the same thing. If the Hirvonens buy a car, the Keinänens buy a faster one. If the Hirvonens buy a television, the Keinänens buys a bigger one. For that reason, the Hirvonens always have older and worse things than the Keinänens.

          خانواده کینانن در هلسینکی زندگی می کند. آنها در یک خانه بزرگ زندگی می کنند . خانواده هیرونن  نیز در هلسینکی زندگی می کنند . آنها در یک خانه کوچک زندگی می کنند . خانه ی خانواده کینانن از خانه ی خانواده  هیرونن  بزرگتر است. خانه ی خانواده  کینانن بزرگترین خانه در خیابانشان است . خانواده ی کینانن دو فرزند دارند ، میکا 12 و پکا 15.  خانواده هیرونن  یک فرزند دارد ، لورا . لورا 8 ساله است. لورا کوچکتر از کودکان خانواده کینانن است . خودرو خانواده کینانن از هیرونن نو تر است . به دلیل آن که آن قرمز تر از خودرو هیرونن به نظر می رسد ، که آن هم قرمز است . خودرو هیرونن قدیمی تر است . آن بدتر از خودرو کینانن به نظر می رسد . هر گاه هیرونن چیزی جدید می خرد ، کینان هم باید همان را بخرد . اگر هیرونن یک خودرو بخرید ، کینان یکی سریع تر آن را می خرد . اگر هیرونن یک تلویزیون بخرد ، کینانن یکی بزرگترش را می خرد . به همین دلیل، هیرونن همیشه چیز های قدیمی تر و بدتری داشت .

زبان فنلاندی در فنلاند

          در فنلاند مردم به زبان فنلاندی و سوئدی صحبت می کنند. با این حال، سه "سطح" از زبان فنلاندی وجود دارد که شما باید تفاوت بین آن ها را بدانید ، حتی اگر شما نتوانید آن ها را از هم تشخیص دهید .

زبان نوشتار فنلاندی Kirjakieli   زبان نوشته شده در کتاب

زبان عامه فنلاندی      Yleiskieli  زبان عمومی    

زبان گفتاری فنلاندی  Puhekieli   سخنرانی فنلاندی

        به طور کلی ، زبان نوشتار تنها در کتاب ها دیده می شود و مورد استفاده در متون فوق العاده رسمی است . امروزه بیشتر مردم مشتاق هستند ، زبان عمومی را به جای زبان نوشتار استفاده کنند . بیشتر فنلاندی هایی را که شما به عنوان یک خارجی در فنلاند دیدار می کنید به زبان عمومی با شما صحبت می کنند .

        زبان گفتاری ، زبان غیر رسمی و مجامع عمومی ، زبانی است  که تقریبا همه مردم در فنلاند صحبت می کنند .  زبان گفتاری می تواند بسیار متفاوت با زبان نوشتاری و زبان عمومی به نظر برسد . مثال:

Pääsin äsken töistä ja tulen linja-autolla kotiin. (Kirjakieli) زبان نوشتار فنلاندی

Pääsin juuri töistä ja tulen bussilla kotiin.(Yleiskieli)  زبان عمومی فنلاندی       

Pääsin just töist(ä) ja tuun bussilla kotiin.(Puhekieli)  زبان گفتاری فنلاندی   

من کار را تمام کردم و با اتوبوس به خانه خواهم آمد .

. I just finished work and I’ll come home on the bus

زبان سلانگی

Pääsin just duunist ja tuun dösäl(lä) himaa.

       زبان Slangi در هلسینکی استفاده می شود و ترکیبی از زبان فنلاندی با زبان سوئدی، روسی و انگلیسی است و می تواند برای مبتدیان بسیار سخت به نظر بیاید ، بنابراین به طرح آن در این درس نمی پردازیم .

تمرین

1) That looks good خوب به نظر می رسد .                             

2) That looks badبد به نظر می رسد .                                      3) He sounds niceاو خوب به نظر می رسد .                            

4) Ice cream (jäätelö) tastes nice

 بستنی خوشمزه به نظر می رسد .                 

5) Grandma looks old مادر بزرگ پیر به نظر می رسد .           

6)”Grandma looks older than me”

مادر بزرگ از من پیر تر به نظر می رسد . ( انتخابی )

پاسخ

1) Tuo näyttää hyvältä.

2) Tuo näyttää huonolta.

3) Hän kuulostaa mukavalta.

4) Jäätelö maistuu mukavalta.

5) Isoäiti näyttää vanhalta.

6) Isoäiti näyttää vanhemmalta kuin minä/näyttää minua vanhemmalta.

منبع :

http://www.unilang.org/course

 

 

 

Summary

Finnish language for Persian Beginners

This collection is provided for Persian speakers  , that they are basic beginner in Finnish language and it is included brief of grammatical  , phonetic and semantic points . Sometimes for better understand the equivalent in English sentences is mentioned .  Finnish language like a sea and this collection is a sip of water to drink the thirst .

It is worth noting , this collection is provided after reviewing several learning Finnish language sites in English .

Dear readers , I know there are some Shortcomings in this collection, would you please notified me your recommendations through following email address :

behisoro@gmail.com

Behrooz Soroushnia

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢٥

درس نه

صفت عالی

        گاهی شما دوست دارید به شما بگویند  :" شما بهترین هستید ." اکنون در این درس شما می آموزید که چگونه این صفت ساخته می شود و قوانینش برای حروف صدادار در زبان فنلاندی چگونه است ؟ "

 -a/ä/e + in = in 

 mukava = mukavin           (the nicest)خوبترین                   

 ikävä =ikävin

 sininen = sinisin                 (the bluest)آبی ترین                   o + in = oin   huonoin          (the worst) بدترین                    

 ö + in = öin   hölmöin       (the most stupid)احمقانه ترین     

 u + in = uin    hassuin       (the funniest) خنده دار ترین       

 i + in = ein    kiltti = kiltein       (the nicest) بهترین            

 ii + in = ein  kallis = kallein (the most expensive)گرانترین

دو مصوت = in =  مصوت+in    rakas = rakkain ( the dearest)عزیز ترین        

 rikas = rikkain ( the richest)ثروتمند ترین                            

استثنائات

 uusi = uusin

 pitkä = pisin

 hyvä = paras

مثال

 Kuka on paras hiihtäjä (skier)? بهترین اسکی باز کیست ؟      

 Mikä on maailman nopein auto?

سریعترین خودرو در جهان چیست ؟  

 Järvi on sinisin kesällä.

دریاچه در تابستان آبی ترین رنگ را دارد .          

 Isoäiti on meistä vanhin. مادر بزرگ مسن ترین فرد از ما است .          

تمرین

1) I'm nicest زیبا ترین هستم !                        !

2) You're funniest با مزه ترین هستی !                  !

3) He is tallestبلند قد ترین است !                     !

4) Pekka is the newest pupil (oppilas)!

پکا جدیدترین دانش آموز است !              

5) Mikko is my oldest brother میکا مسن ترین برادر من است. !

 

پاسخ

1) Minä olen mukavin

2) Sinä olet hassuin

3) Hän on pisin.

4) Pekka on uusin oppilas.

5) Mikko on minun vanhin veli

(NB! Veljeni!)

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢٤

درس هشت

صف مقایسه ای

         ممکن است بخواهید چیزی را با دیگری مقایسه کنید . با این شیوه شما می توانید یک خودرو را با خودرو بزرگتر، یک خانه را با خانه بهتر دیگر مقایسه کنید . این کار با اضافه کردنmpi    به یک صفت انجام می شود . مثال :

 iso = big                  isompi = bigger بزرگتر                       

 pieni = small           pienempi = smaller* کوچکتر              

 mukava = nice          mukavampi = nicer زیباتر                 

 paha = bad(evil)        pahempi = (worse, more evil)بد تر 

 hyvä = good                parempi  =better** بهتر                

 huono = bad               huonompi = worse بد تر                 

 Punainen = red           punaisempi = redderقرمز تر           

 Kallis = expensive      kalliimpi = more expensiveگران تر

 väsynyt = tired            väsyneempi  =more tired خسته تر  

         اگر یک کلمه دارای دو هجا بوده  و به حرف a  پایان می یابد و حرفa  به e تغییر می کند .  

مانند:  pahempi  > paha  ،  halpa  ارزان

       * واژه pieni یک واژه قدیمی است. واژگان قدیمی تر که در زبان فنلاندی به i پایان یابند معمولا به e تغییر می کنند . مانند :          kiven   - Kivi سنگ ،  سنگی

       * hyvä مشابه برخی واژه های انگلیسی که صفت برتر با صفت مطلق فرق دارد . (خوب و بهتر ) good  ،  better  و gooder نمی شود . مثال :

Auto on nopeampi kuin ihminen = A car is faster than a person. خودرو از یک انسان سریعتر است .   

€100 on parempi kuin €20! صد پوند بهتر از بیست پوند است !  

Koira on kalliimpi kuin hamster .  سگ از همستر گرانتر است

Tomaatti on punaisempi kuin appelsiini

 گوجه فرنگی از نارنج قرمز تر است .           

(Tomaatti on appelsiiniä punaisempi)

تمرین

 

1) Mikko is taller than Pekka میکا از پکا بلند تر است .           .

2) Pekka is shorter than Mikko پکا از میکا کوتاه تر است .     .

3) Gold is more expensive than silver طلا از نقره گرانتر است

4) I'm better than you! من از شما بهتر هستم !                        

5) But (mutta) I'm nicer than you!اما موتا من از تو خوبترم !                          

پاسخ

1) Mikko on pidempi kuin pekka (Pekkaa pidempi)

2) Pekka on lyhyempi kuin Mikko (Mikkoa lyhyempi)

3) Kulta on kalliimpi kuin hopea (hopeaa kalliimpi)

4) Minä olen parempi kuin sinä (sinua parempi)

5) Mutta minä olen mukavampi kuin sinä! (sinua mukavampi)

  نظرات ()
آموزش ربان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢۳

درس هفت

جملات امری ( چگونه به کسی دستور دهیم کاری را انجام دهد . )

گاهی اوقات در زبان فنلاندی مانند تمام زبان ها ، شما می خواهید بر اطرافیان ریاست کنید . این امر با استفاده از جملات امری انجام می شود ، معادل واژگان "نگاه کن!" " ساکت باش " "برو!"

جملات امری در زبان فنلاند به هر دو شکل رسمی و غیر رسمی وجود دارد . با زبان غیر رسمی که آسان تر است شروع می کنیم !

حالت غیر رسمی

برای صرف از شکل منفی اول شخص مفرد ، از فعل حال ساده استفاده می شود . پس از آن N را حذف می کنیم . این شکل صرف همانند شکل منفی است . معادل فعل  be "بودن" در زبان انگلیسی  :

”Ole hiljaa”  Be quiet! ساکت باش                 

   “ Ole hyvä “Be good, used commonly for ”You're welcome”/”Here you are” and in other contexts          

این واژه به معنی خوب باش ، معمولا برای " خواهش می کنم ، بفرمایید  و در زمینه های دیگر " استفاده می شود .

 Mene!     Go!    برو      (from mennä, to go. En mene = I don't/won't go)نرو

 Lue!          Read!          (from Lukea, to read)بخوان

 Tule!         Come!         (from tulla)بیا

 Avaa!         Open!         (from avata)بازبکن

 Pese!            wash!             (from pestä)بشوی

 Katso!          look               (from Katsoa)نگاه بکن

 Tee!              Make, do       (from Tehdä)بساز ، انجام بده

حالت رسمی

        این همان شیوه صرفی که در زیر آمده ، یعنی افعال نوع 1، 2، و 6، که به صورت اول شخص و حذف حرف n درآمده اند و پس از آن  kaa افزوده شود . برای فعل نوع 3 همین کار را انجام می دهید ، اما e   اضافی را حذف می کنید . برای افعال نوع 4 و 5 ، حرف a را حذف و حرف t  را اضافه می کنید . برای فعل نوع 6 ne را حذف و t را اضافه می کنید .

افعال نوع 1 و 2 ( افزودن kaa  به ریشه )

Lukekaa!

Syökää!

افعال نوع 3 همانند بالا حذف e و افزودن kaa

Menkää!

Kävelkää!

Tulkaa!

افعال نوع 4 و 5 همانند نوع 1 و 2 حذف a و افزودن kaa

Halutkaa!

Avatkaa!

Tarvitkaa!

افعال نوع 6 همانند نوع 1 و 2 حذف ne و افزودن  t و kaa

Vanhetkaa

تمرین

1) Read this! این را بخوان  !      

2) Come here! بیا اینجا !          

3) Look at me! نگاه کن !          

4) Be quiet ساکت باش !                

5) Do it ( این کار را ) بکن !                      

پاسخ

1) Lue, lukekaa tämä!

2) tule, tulkaa tänne

3) Katso, katsokaa minua!

4) Ole, olkaa hiljaa

5) Tee, tehkää se !

 

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢۳

درس شش

حالت ملکی

        حالت ملکی برای نشان دادن مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد . در زبان انگلیسی این حالت با پسوند و با ضمایر شخصی (, … my, yours, his, hers  ) مانند " مال من، مال تو، مال او و ... " به کار می رود .

        در زبان فنلاندی حالت ملکی با اضافه کردن یک n به پایان کلمات ساخته می شود . این پسوند پایانی همان پسوندی است که در حالت مفعولی  رایی گاهی اوقات استفاده می کنند. با اشکال از ضمایر به شرح زیر است :

ضمایر منفصل

معادل انگلیسی و فارسی

ضمایر متصل

 Minun

 My, mine مال من              

 -ni*

 Sinun

 your, yours مال تو           

 -si *

 Hänen/Sen

 his, hers/it's مال او          

 -nsä*

 Meidän

 our, ours مال ما               

 -mme*

 Teidän

 your, yours مال شما           

 -nne*

Heidän

 their, theirs مال آنها

 -nsa*

     *شما می توانید پسوند مالکیت را  به واژه های فنلاندی زیر اضافه نمایید اما در سخن عادی حذف می شود .

      توجه داشته باشید برای دو واژه انگلیسی  (مال من)”my    و   ”mine یک واژه وجود دارد .  Minun  شامل هر دو معنا می شود . نمونه ها :

Minun auto(ni) on punainen.  خودرو من قرمز است .                                  

Sinun koira(si) on iso.  سگ شما بزرگ است .                                         

Meidän talo(mme) on vanha .  خانه ما قدیمی است .                               

        هنگامی که شما به نام اشخاص ضمایر ملکی را اضافه می کنید  ، اغلب باعث فشرده شدن (مشدد) همخوان ها می شود . مثال:

Pekan talo = Pekka's house. خانه ی پکا           

Matin auto = Matti's car.خودروی متی               

Sadun kirja = Satu's book. کتاب ساتو                

         توجه : چند استثناء برای این قاعده وجود دارد . "Jyrki" به صورت "Jyrkin" به کار می رود . این قائده برای  Mika نیز صدق می کند. اکنون ، با این قائده ، اگر فقط یک حرف K در برخی از نام های اشخاص موجود باشد ، این اتفاق آوایی به وقوع نمی پیوندد . برای تمامی نام های دیگر، این ترکیب به طور معمول صورت می پذیرد . مثال :

Puvun väri = The suit's colour. (puku) رنگ لباس         

Härän liha = Ox meat (härkä) گوشت گاو                     

تمرین

واژه های زیر را به زبان فنلادی بگویید .

1) My shop فروشگاهم                                               

2) Your town شهر تو                                               

3) His carخودرواش                                                   

4) Mikko's dog سگ میکا                                            

5) Our house خانه امان                                                

پاسخ

1) minun kauppa(ni)

2) sinun kaupunki(si)

3) hänen auto(nsa)

4) Mikon koira

5) Meidän talo(mme)

 

 

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢۱

درس شش

حالت ملکی

        حالت ملکی برای نشان دادن مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد . در زبان انگلیسی این حالت با پسوند و با ضمایر شخصی (, … my, yours, his, hers  ) مانند " مال من، مال تو، مال او و ... " به کار می رود .

        در زبان فنلاندی حالت ملکی با اضافه کردن یک n به پایان کلمات ساخته می شود . این پسوند پایانی همان پسوندی است که در حالت مفعولی  رایی گاهی اوقات استفاده می کنند. با اشکال از ضمایر به شرح زیر است :

ضمایر منفصل

معادل انگلیسی و فارسی

ضمایر متصل

 Minun

 My, mine مال من              

 -ni*

 Sinun

 your, yours مال تو           

 -si *

 Hänen/Sen

 his, hers/it's مال او          

 -nsä*

 Meidän

 our, ours مال ما               

 -mme*

 Teidän

 your, yours مال شما           

 -nne*

Heidän

 their, theirs مال آنها

 -nsa*

     *شما می توانید پسوند مالکیت را  به واژه های فنلاندی زیر اضافه نمایید اما در سخن عادی حذف می شود .

      توجه داشته باشید برای دو واژه انگلیسی  (مال من)”my    و   ”mine یک واژه وجود دارد .  Minun  شامل هر دو معنا می شود . نمونه ها :

Minun auto(ni) on punainen.  خودرو من قرمز است .                                  

Sinun koira(si) on iso.  سگ شما بزرگ است .                                         

Meidän talo(mme) on vanha .  خانه ما قدیمی است .                               

        هنگامی که شما به نام اشخاص ضمایر ملکی را اضافه می کنید  ، اغلب باعث فشرده شدن (مشدد) همخوان ها می شود . مثال:

Pekan talo = Pekka's house. خانه ی پکا                               

Matin auto = Matti's car.خودروی متی               

Sadun kirja = Satu's book. کتاب ساتو                

         توجه : چند استثناء برای این قاعده وجود دارد . "Jyrki" به صورت "Jyrkin" به کار می رود . این قائده برای  Mika نیز صدق می کند. اکنون ، با این قائده ، اگر فقط یک حرف K در برخی از نام های اشخاص موجود باشد ، این اتفاق آوایی به وقوع نمی پیوندد . برای تمامی نام های دیگر، این ترکیب به طور معمول صورت می پذیرد . مثال :

Puvun väri = The suit's colour. (puku) رنگ لباس         

Härän liha = Ox meat (härkä) گوشت گاو                     

تمرین

واژه های زیر را به زبان فنلادی بگویید .

1) My shop فروشگاهم                                               

2) Your town شهر تو                                               

3) His carخودرواش                                                   

4) Mikko's dog سگ میکا                                            

5) Our house خانه امان                                                

پاسخ

1) minun kauppa(ni)

2) sinun kaupunki(si)

3) hänen auto(nsa)

4) Mikon koira

5) Meidän talo(mme)

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢٠

قسمت دوم

یادآوری:

به عنوان یک یادآوری، جملات زیر را به فنلاندی ترجمه کنید :

- سلام    ! Hello  

-  سلام       Hi!

آیا شما انگلیسی هستید ؟

نه، من آلمانی هستم و شما ( اهل کجایید ) ؟

من فنلاندی هستم. من یک فین Finn هستم.  آیا شما در برلین زندگی می کنید؟ (Berliini)

بله. آیا شما در هلسینکی زندگی می کنید؟

بله. من در Kallio زندگی می کنم.

 متاسفم! متوجه نمی شوم. لطفا به آرامی صحبت کنید .

من در Kallio زندگی می کنم.

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟

بله. من (انگلیسی) صحبت می کنم .

اوه خوب! من هنوز در زبان فنلاند مبتدی هستم !

 

 

پاسخ

Hei!

Hei!

Oletko englantilainen?

En, olen saksasta. Entä sinä?

Olen Suomesta. Olen suomalainen. Asutko Berliinissä?

Asun. Asutko Helsingissä?

Asun. Asun Kalliossa.

Anteeksi! En ymmärrä. Puhu(kaa) hitaasti, Ole(olkaa) hyvä!

Asun Kalliossa.

Puhutko englantia?

Puhun.

 

 

 

 

 

  نظرات ()
آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩۳/٤/٢٠

درس پنجم

جمع

         جمع در زبان فنلاندی ساده است ، بیش از یک راه برای ساخت جمع وجود دارد . اولین روش ، شما به سادگی " t " را به انتهای کلمه اضافه کنید . این جمع به عنوان جمع فاعلی شناخته می شود .
"Pankki --> Pankit"
"tyttö (girl)--> tytöt" دختر
"kaupunki (town, city)-->kaupungit" شهر
"maa-->maat"

        دومین روش برای ساختن جمع ، شما نیاز به قرار دادن  "-i-" در کلمه دارید .

Talo   خانهTalossa  در یک خانه  Taloissaخانه ها  

Tukholman asemilla     در ایستگاه های استکهلم ،     ، asema در ایستگاه ، ایستگاه asemalla  

Missa     در کشور ها ،  کشور   maa

Maissa      در کشور ها  ، کشورmaa

        سومین روش ساخت جمع ، روش جزء.به جزء است . این روش بسیار مهم است که توضیحی مفصل دارد و بعدا پیرامون آن باید صحبت  شود .

 حالت حرکتیThe Illative Case

        این حالت برای نشان دادن حرکت در/ به چیزی یا چیزی به کار می رود . زبان های فنلاندی ، مجارستانی و کچوا از  Illative Case حالت حرکتی استفاده می کنند .

        این حالت به معنی "به" است و به سه روش ساخته می شود که در واژه "به هلسینکی"  دیده می شود ، با اضافه کردن یک حرف صدادار و یک " n " به واژه ساخته می شود . مثال :

  Helsinkiin   <   Helsinki

       در این واژه طبقه بندی همخوان وجود دارد ، زیرا هجای آن باز است . اگر در هجای پایانی "in"  باشد مانند Helsingin    در هلسینکی  ، nk   تغییر می یابد زیرا هجا «بسته» است . اگر در واژه یک حرف صدادار اضافی وجود داشت ، هجا باز باقی می ماند.

در اینجا چند نمونه آورده می شود :

 به لندن        

 Lontooseen

 Lontoo

 به بانک       

 Pankkiin

 Pankki

 به تورکو      

 Turkuun

 Turku

  به کار        

 Työhön

 Työ

 به ژوئن سو   

 Joensuuhun

 Joensuu

 به نیویورک    

 New Yorkiin

 New York

 به توکیو       

 Tokioon

 Tokio

به اسلو         

 Osloon

 Oslo

 به کپنهاک      

 Kööpenhaminaan

 Kööpenhamina

به مسکو       

 Moskovaan

 Moskova

       همانطور که می بینید، سه روش برای تشکیل این حالت حرکتی وجود دارد. رایج ترین روش ، کشیدن حرف صدادار و قرار دادن 'n' در پایان واژه است . با این حال، اگر یک کلمه  واکه اش تغییر کند  ، مانند   Suomi، Suomen ، Suomessa ، به آن  een  اضافه می شود ، (suomeen)  اگر کلمه طولانی تر باشد ، به آن  ' seen ' اضافه شود .

Lontooseen
Espooseen
Porvooseen

        این پسوند پایانی همچنین برای واژگانی که به ee ختم می شوند ، اضافه می گردد . مانند :  huone  ،   huoneessa ،  huoneeseen

        اگر واژه کوتاه و دو واکه پایانی داشته باشد ، واج 'h'  را قبل از واکه و سپس حرف  'n' اضافه می گردد . مانند :
Maa, maahan 
Joensuu, Joensuuhun
Työ, työhön

تمرین

1 - حالا که شما می توانید from  و  to ( از – به ) را بکار ببرید ، جملاتی مشابه  از / به ، با  Bank ،  Shop بانک ، فروشگاه بنویسید .

2 - همین کار را با واژگان Shop, street فروشگاه، خیابان  katu انجام دهید .

3 - همین کار را با واژگان car -  ،  house خودرو ، خانه auto  و  talo انجام دهید .

4 - چگونه می گویید "Finland's winters"   زمستان های فنلاندی    talvi  ؟

5 - چگونه می گویید  America's houses  خانه های امریکایی ؟

پاسخ

1) Pankista kauppaan.
2) Kaupasta kadulle.
3) Autosta taloon.
4) Suomen talvet.
5) Amerikan talot.

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش ربان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان
کلمات کلیدی وبلاگ ?puhutteko suomea (۱) finnish for persian biginners (۱٤) finniush for beginners (۱) mina olen iranesta (٢) puhutteko suomea ? (۱٤) آب حیات (۱) آتشکده آذر برزین مهر (۱) آتشکده آذرگشسب (٢) آتشکده کشمیر (۱) آخرین قسمت گلستان سعدی (۱) آذرگشسب (۱) آذرمهان (۱) آذرنوش (۱) آرزو (۱) آرش (۱) آزاده (۱) آزرم دخت (۱) آزرو (۱) آزمودن پزشک توسط اسکندر (۱) آزمودن سیاوش (۱) آزمودن فیلسوف توسط اسکندر (۱) آژانس مسافرتی هوایی (۱) آغاز داستان یوسف و زلیخا (٢) آغاز کتاب سبحه الابرار (۱) آغاز کتاب و مناجات سعدی (۱) آفرینش عالم (۱) آگاهی شاه از گریختن سلامان (۱) آموزش (۱) آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان (۱٢) آموی و زم (۱) آناهیتا (۱) آنوس ، عاج، شیز ، ساج (۱) آیین مسیح (۱) ابوتراب نسفی (۱) ابوهریره (۱) اخوان الصفا (۱) ادبیات (۱) ادشیر (۱) ارجاسب (٤) ارداویراف (۱) اردبیل (۱) اردشیر (٦) اردشیر خوره (۱) اردشیر ساسانی (۱) اردشیربابکان (۱) اردن (۱) اردوان (۳) ارسطالیس (۳) ارمان (۱) ازدواج اسکندر (۱) ازدواج سیاوش (۱) اسپنوی (۱) استخر (۳) استودان (۱) اسفندیار (٦) اسفندیار پسر گشتاسب (۱) اسفندیار رویین تن (۱) اسماعیل و ابراهیم (۱) اسکندر (۱٢) اسکندر نامه (۱) اسکندر و برهمنان (۱) اسکندر و صدای الله اکبر (۱) اسکندرنامه (٦) اسکندریه (٢) اشتادگشسب (۱) اشکانیان (۱) اشکش (۳) اصفهان (٢) اعتراف فردوسی به تکرار شدن اشعارش (۱) اعتقادات مزدکی (۱) اغریرث (۱) اغریرث برادر افراسیاب (۱) افراسیاب (۳) اقوام وهری (۱) الانان (۱) الوای کابلی (۱) الیاس (٢) امام محمد غزالی (۱) انتخاب شغل (۱) اندرآب و پنجهیر و بامیان (۱) اندریمان (۱) اندلس (۳) اندیمان (٢) اندیو (۱) انصار پیامبر (٢) انطاکیه (۱) انوشیروان (۱) انوشیروان عادل (٢) اهرنا (۳) اهواز (۱) اوخواست (۱) اورمزد (۳) اورند پسر کی پشین (۱) اوریغ (۱) اوستا (۱) اوستا و زند (٢) اکوان دیو (٢) ایاز (۱) ایرانی (۱) ایزد بانو (۱) ایزدگشسب (۱) باب پنجم (۱) باب دوم (۱) باب نخست (۱) بابل (۱) بابوی ارمنی (۱) بادان پیروز (۱) باربد (۱) باربٍد (۱) بازاریابی (۱) بازور جادوگر (۱) بازی چوگان سیاوش (۱) باژ (۱) باژ و ساو (۱) باهله (۱) بحران مالی شرکت های هوایی (۱) بحرین (۱) بخشیدن گرگین (۱) برآسای (۱) برانوش سردار رومی (۱) براهام (۱) بربرستان (۱) بربری (۱) برته (۱) بردع (٢) برزوی (۱) برزین (٢) برسام (۱) برسُم (۱) برهمن (۱) برهمن (۱) برهمنان (۱) بزرگمهر (٢) بستور (٢) بستور پسر زریر (٢) بسور (۱) بصره (٢) بغداد (۳) بلاش (۱) بلخ (۱) بلخ بامیان (۱) بلخ و هری (۱) بندا حکمران هند (۱) بندوی (۱) بندوی خراد (۱) بنی هلال (۱) به آفرید (۳) بهرام (٧) بهرام بهرام پور گشسب (۱) بهرام بهرامیان (۱) بهرام تل (۱) بهرام چوبینه (٤) بهرام رابی (۱) بهرام گور (۳) بهرام و خار کن (۱) بهرام ورجاوند (۱) بهمن (۳) بهمن پسر لردوان (۱) بهمن فرزند اسفندیار (۱) بوراب آهنگر (۱) بوزرجمهر (۳) بیدرفش (٢) بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی (۱) بیژن (٥) بیژن پسر گیو (۱) بیژن در چاه (۱) بیژن و گستهم (۱) بیشه فاسقون (۱) بیشه نارون (۱) بیطقون (۳) بیلقان (۱) پادشاه "زوزن" (۱) پادشاه زن (٢) پادشاه زن قیدافه (۱) پادشاه زن هما دختر بهمن (۱) پادشاهی بهمن (۱) پارس (۳) پارسی (۱) پایان شاهنامه (۱) پایان هفت اورنگ (۱) پایان کار پیران (۱) پبداگشسب (۱) پدرام (٤) پرستشگاه های اناهیتا (۱) پرسش فرزانکان از بوزرجمهر (۱) پرموده (٢) پرنده و اسکندر (۱) پرویز (۱) پزشکی (۱) پزشکی جایگزین (۱) پشنگ (۱) پشنگ پسر افراسیاب (۱) پشوتن (٧) پوران دخت (۱) پولاد (۱) پولادوند (۱) پولاوند (۱) پیروان مانی (۱) پیروز (٢) پیروز شیر (۱) پیشنهاد (۱) پیلسم (۱) پیلسم برادر پیران (۱) تاتار (۱) تاریخچه خط فارسی (۱) تبرگ (۱) تبلیغ روی بیلبرد (۱) تبلیغات اینترنتی (۱) تبلیغات ساده (۱) تحفه الابرار (۱) تحفه الاحرار (۳) تخت لاژورد (۱) ترکان (۱) ترکستان (۱) تژاو (٢) تصوف (۱) تعبیر خواب ده شب (۱) تعبیر خواب کید (۱) تعریف تاریخ (۱) تفسیر نشان فروهر (۱) تقدیس حضرت حق (۱) تقلید کلاغ از کبک (۱) تنبیه سخنوران (۱) تهمورث (۱) تهمینه (۱) توس (۱) تولد سلامان (۱) تولد فرود (۱) تولد کیخسرو (۱) تیسفون (۳) جاتروفا (٢) جاثلیق (٢) جالینوس (۱) جام جهان نما (۱) جاماسب (٥) جامی (۱) جانوشیار (٢) جبرئیل و میکاییل (۱) جدال مدعی و سعدی (۱) جریره (٢) جمشید (٢) جمهور (۱) جندی شاپور (۱) جنگ با ارژنگ دیو (۱) جنگ با اولاد تورانی (۱) جنگ با دیو سپید (۱) جنگ با شاه مازندران (۱) جنگ با کافور (۱) جنگ بیژن و گراز ها (۱) جنگ بیژن و هومان (۱) جنگ رستم با شاه هاماوران (۱) جنگ رستم در مازندران (۱) جنگ رستم و اژدها (۱) جنگ رستم و جادوگر (۱) جنگ رستم و سهراب (۱) جنگ سیاوش با افراسیاب (۱) جنگ کی خسرو با افراسیاب (۱) جنگچوی ختنی (۱) جهرم (۳) جهن (٢) جهن برزین (۱) جهن پسر افراسیاب (۱) جوانوی (۱) جیحون (٢) چاچ (٢) چرخ (۱) چشمه آب حیوان (۱) چغانی (۱) چگاد دائیتی (۱) چین (۳) چین و ماچین (٢) چینیان (۱) حاتم طایی (۱) حافظ (۱) حبشه (۱) حج (٢) حجاج (۱) حسن میمندی (٢) حسنوی (۱) حصار سقیلان (۱) حضرت "محمد" (ص) (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حضرت موسی ع (۱) حلب (٢) حمله اسکندر به مصر (۱) حنظل (۱) حکایات گلستان سعدی (۱) حکایت ابراهیم ع و پیر آتش پرست (۱) حکایت پیر خارکش (۱) حکایت حکیم سنایی (۱) حکایت خاتم و اسیر (٢) حکایت دراز دستی وزیر (۱) حکایت زن موصلی (۱) حکایت زنده دل و مردگان (۱) حکایت شیخ روزبهان (۱) حکایت صبر عیار (۱) حکایت لاک پشت و مرغابیان (۱) حکایت ماهیان و دریا (۱) حکایت مرید و پیر (۱) حکایت وارد شدن میهمان بر اعرابی (۱) حکایت وزیر (۱) حکومت پارس (۱) خاتمه دفتر سوم (٢) خاتمه کتاب سلسله الذهب (۱) خاتون (٢) خاقاان چین (۱) خاقان (۱) خاقان چین (۱) خانقاه (۱) ختلان و ترمذ و ویسه (۱) ختم دفتر دوم سلسله الذهب (۱) ختم کتاب (۱) ختم کتاب تحفه احرار (۱) خراد (۱) خراد برزین (٢) خراسان (۱) خراسانی (۱) خرسی بر لب رود (۱) خرقه (٢) خره اردشیر (۱) خزاعه (۱) خزر (٢) خزروان (٢) خسرو (٤) خشایارشا (۱) خضر و اسکندر (۱) خط پهلوی (۱) خط یبغوی (۱) خطوط هوایی (۱) خنجست (۱) خواب پیران (۱) خواب گودرز (۱) خوارزم (۱) خواستگاری بهرام (۱) خوان پنجم (۱) خوان چهارم (۱) خوان دوم (٢) خوان سوم (۱) خوان ششم (۱) خوان نخست (۱) خوزستان (۱) خوزیان (٢) خوشنواز (۱) دادآفرید (۱) دارا (۱) داراب (٤) داراب یا داریوش (۱) داریوش (۱) دختر اردوان (۱) دختر بزرگ چاچ (٢) دختر هفتواد (۱) در آتش رفتن سلامان و ابسال (۱) در اخلاق درویشان (۱) در اشارت به خاموشی (۱) در بیان ارادت (۱) در بیان عشق و رهایی از خودپرستی (۱) در ختم کتاب (۱) در خواب دیدن زلیخا یوسف را (۱) در سماع (۱) در سیرت پادشاهان (۱) در عشق و جوانی (۱) در نعت سید المرسلین (۱) درخت سخنگو (۱) دریای چیچست (۱) دریای زرد (۱) دریای شهد (۱) دستان (۱) دستگیری سیاوش (۱) دشت خوارزم (۱) دعوت افراسیاب از سیاوش (۱) دفتر سوم سلسله الذهب (۱) دل آرا (۱) دل افروز (۱) دلارآ مادر روشنک (۱) دمشق (۳) دمیدن شیپور (۱) دهستان (۱) دیار بکر (۱) دیدار سیاوش و افراسیاب (۱) دیوان انوری (۱) ذوالنون مصری (۱) رادفرخ (۱) راز انگشتر رستم (۱) رام برزین (۱) رخش (۳) رزم گردآفرید و سهراب (۱) رستم (٦) رستم بازرگان (۱) رستم نیکخواه (۱) رستم و رخش (۱) رشنواد (۳) رفتن گرسیوز به سیاوش گرد (۱) رهام (٤) رود جیحون (۱) رود شهد (۱) رود فرات (۱) رودابه (٥) روزبه (۱) روزبه وزیر (۱) روشنک (۱) روشنک دختر دارا (۱) روم (٢) رومی (٢) رویین پسر پیران (۱) رویین تن (۱) رکسانا (۱) ری (٢) زابلستان (٢) زادفرخ (٢) زال (۳) زاهد (٢) زبان فنلاندی برای مبتدیان (۱٤) زبان و خط پهلوی (۱) زرمهر (۱) زروان (۱) زریر (۱) زریر برادر گشتاسب (۱) زن جادوگر (۱) زن جمهور (٢) زن در اساطیر باستان (۱) زن در شاهنامه (۱) زن سبو بر دوش (۱) زنان (٢) زنان شهر هروم (۱) زند (۱) زنگه شاوران (۱) زنگوله (۱) زنگوی (۱) زواره (٢) زواره برادر رستم (۱) زوطهماسب (۳) زیب خسرو (۱) زیبد (۱) ساختن سیاوش گرد (۱) ساختن گنگ دژ (۱) سازمان (۱) ساسانیان (۳) ساقی نامه (۱) سالار مکران (۱) سام (۱) ساوه (۱) ساوه شاه (٢) سباک (٢) سبحان وائل (۱) سبحه الابرار (۱) سپاه روم (۱) سپهبد تخوار (۱) سپهرم (۱) سپینود (۳) ستجار (۱) سد اسکندر (۱) سرخه (۱) سرزمین مغرب (٢) سروش (٤) سروش هندی و هشیار پارسی (۱) سرکش (۱) سعد (۱) سعد وقاس (۱) سعدی (٢) سعدی شیرازی (۱) سغد (۱) سقلاب (٢) سگزی (سیستانی) (۱) سلامان و ابسال (٤) سلسله الذهب (٢) سلسله هخامنشیان (۱) سلسله کیانیان (۱) سلطان اتابک ابی بکر سعد (۱) سلطان محمد خوارزمشاه (۱) سلطان محمود (۱) سلم و تور و ایرج (۱) سماع (٢) سند (۱) سنگ اکوان (۱) سهراب (۱) سوار طرازی (۱) سوال و جواب ذوالنون (۱) سوخت جایگزین (۱) سودابه (٢) سورستان (۱) سوسنک (٢) سوفزا (۱) سومان (۱) سیامک (۱) سیاوش (۳) سیاوشگرد (۱) سیستان (۱) سیسنک (٢) سیمرغ (٢) سیندخت (۳) سینه (۱) شاپور (٥) شاپور در پوست خر (۱) شاپور ذر پوست خر (۱) شاپور ذوالاکتاف (٢) شاپور سوم (۱) شام (٤) شامیان (۱) شاه سمنگان (۱) شاه قنوج (۱) شاه مکران (۱) شاه هیتال (۱) شاه کابل (۱) شاهنامه (٢) شاهوی پسر هفتواد (۱) شبرنگ (۱) شبرنگ بهزاد (۱) شرکت های هوایی داخلی (۱) شطرنج (٢) شعر در اساطیر (۱) شعر نیما (۱) شغاد (٢) شگنی (۱) شمر (۱) شمیران شاه (۱) شنبلید (٢) شنگل (۳) شنگل شاه هند (۱) شهر حلوان (۱) شهر سورستان (۱) شهر شوراب (۱) شهر صندل (۱) شهر گلزریون (۱) شهر میلاد (۱) شهر واسط (۱) شهر کارستان (۱) شهران گراز (٢) شورستان (٢) شوش (۱) شوشتر (۱) شوشه بافته شده (۱) شکایت مشتری (۱) شیخ ابوافرج بن جوزی (۱) شیدسب (۱) شیدسب و پیروز (۱) شیده (۱) شیراز (۱) شیرزیل (۱) شیروی (٢) شیرین (۳) صیقل (۱) ضحاک (۱) طاق دیس در اسپریس (۱) طایر (۱) طرابلس (۱) طریقت نقشبندیه صوفیان (۱) طغری (۱) طلخند (٢) طینوش (٦) ظهور دین زردشت (۱) عبدالقادر گیلانی (۱) عتیبه و ریا (٢) عرب (۱) عزیز مصر (۱) عقرب (٢) علت تالیف گلستان (۱) عمرولیث (۱) عموریه (٢) عیسی بن مریم (۱) غاتفر (۱) غرچگان و بُست و فاریاب (۱) غرچه (۱) غزنین (۱) غسانی (۱) غسانیان (۱) فتراک (۱) فرار افراسیاب (۱) فرامرز (٤) فرانک (٢) فرایین (٢) فرتوس (۱) فرخ زاد (٢) فرخزاد (۱) فرشیدورد (٧) فرغار (۱) فرمانبرداری سلامان از حکیم (۱) فرنگیان (۱) فرنگیس (٢) فرهاد (۱) فرود (۱) فروهل بد (۱) فریبرز (۳) فریبکاری گرگین (۱) فریدون (٢) فغانی شاه هیتال (۱) فغستان (۱) فغستان دختر کید (۱) فغفور (٥) فغفور خاقات چین (۱) فغفور خاقان چین (۱) فلیقوس (٤) فنلاند (٢) فور (۱) فیلقوس (۱) قادسیه (٢) قارن (٢) قالوس (۱) قالینیوس (۱) قباد (٥) قباد و مزدک (۱) قچغار (۱) قحطان (۱) قرآن (٢) قراخوان پسر افراسیاب (۱) قصه نویسی (۱) قلون (٢) قنوج (۳) قوم بلوجی (۱) قوم شناسی (۱) قیدافه (٦) قیدروش (۱) قیدروش پسر قیدافه (۱) قیصر (٦) قیطون (۱) گازر و زنش (۱) گذشتن از جیحون (۱) گراز (۱) گرازه (۱) گردآفرید (۱) گردوی (۱) گردیه (۱) گرز گاوسار (۱) گرزم (٢) گرسیوز (٦) گرسیوز برادر افراسیاب (۱) گرشاسب (۳) گرگان (۱) گرگسار (٦) گرگوی (۱) گرگین (٥) گروخان (۱) گروی زره (۱) گریختن سلامان با ابسال (۱) گژدهم (۱) گستهم (٥) گشتاسب (٥) گلایه منیزه به بیژن (۱) گلزریون (۳) گلستان (٢) گلستان سعدی (۳) گلشن آزادگان (۱) گلشهر (۱) گلنــار (٢) گله اسبان افراسیاب (۱) گنبد عضدالدوله (۱) گنج بادآور (۱) گنج عروس (۱) گندی شاپور (۱) گنگ (۱) گنگ دژ (۱) گهار (۱) گو (٢) گودرز (٢) گودرز و گیو (۱) گوش بستر (۱) گیل و دیلم (۱) گیو (٢) لبنان (۱) لشکر باطرون (۱) لقمان (۱) لنبک آبکش (۱) لهاک (٥) لهراسب (٥) لهراسب پسر اورند (۱) لیلی و مجنون (۱٢) مادر خدا (۱) مالکه (۳) مامون عباسی (۱) مانی (۱) مانی پیامبر (۱) ماه آفرید (٢) ماهوی (٢) ماهیار (۳) مای (۱) مجموعه اشعار شخصی (۱) محتسب (۱) محمد (ص) در شاهنامه (۱) مدائن (۱) مدیریت (۱) مراسم مهرگان و سده (۱) مرد رختشو و زنش (۱) مردشت (۱) مرز روم (۱) مرگ اسکندر (٢) مرو (۱) مریم (٢) مریم دختر قیصر (۱) مزدک (۱) مسیح (۱) مشارکت کارکنان (۱) مشت زنی (۱) مشتری (۱) مشک (۱) مصر - حلب (۱) مصری (۱) مصلای شیراز (۱) معالچه ابن سینا (٢) معتمر (٢) معنی جبر و اختیار (۱) معنی لا اله الا الله (۱) معنی مراقبه (۱) مغیره (۱) مقاتوره (۱) مقدمه زمخشری (۱) مقصود از داستان سلامان و ابسال (۱) ملاقات اسکندر با اسرافیل (۱) مناجات (٢) مناظره موسی و ابلیس (۱) منجم (۱) منجنیق (۱) منذر (٢) منذر و نعمان (۱) منشور (۱) منوچهر (۱) منیژه (٧) منیژه دختر افراسیاب (۱) مهبود و انوشیروان (۱) مهر آذر پارسی (۱) مهران پیشگو (۱) مهران ستاد (۳) مهران وابگزار (۱) مهربندان (۱) مهرنوش (٢) مهرهردنز (۱) مهروی (۱) مهرک (۱) مهرک نوش آذر (۱) مهرک نوش زاد (۱) موبدان (۱) موجودات ناشناخته دریایی (۱) موسی (ع) (۱) موسی ع (۱) موسیل ارمنی (٢) مولیان و بدخش و زم (۱) مکرانیان (۱) میرین (٤) نار (٢) نام خواست (٢) نامه سیاوش به افراسیاب (۱) ناهید (٢) ناهید همسر دوم دارای داراب (۱) نبرد اسکندر با اژدها (۱) نبرد بهرام و اژدها (۱) نبرد بهرام و گرگ (۱) نبرد گشتاسب با اژدها (۱) نجات بیژن (۱) نخجیر (۱) نذر (۱) نرسی (٢) نستاو چوپان قیصر (۱) نستود (٢) نستیهن (۱) نصر سامانی (۱) نصرقتیب (۱) نعمان (۱) نفت (۱) نهروان (۱) نوذر (۱) نور الدین عبد الرحمن بن نظام الدین احمد بن احمد (۱) نوش آذر (۱) نوشزاد (۱) نکوهش آزار مسلمانان (۱) نیاتوس (٢) نیرنگ شاه هاماوران (۱) نیمروز (۱) نیمروز یا سیستان (۱) هارون الرشید (٢) هارون برادر حضرت موسی (۱) هخامنشیان (۱) هرمز (۱) هرمزد (٤) هرمزدشهران (۱) هروم (۱) هفت اقلیم (۱) هفت اورنگ (۱۱) هفت خوان اسفندیار (۱) هفتواد (٢) هفتواد و کرم (۱) هما (٦) هما و به آفرید (۱) هما دختر بهمن پسر اسفندیار (۱) هما دختر گشتاسب (۱) همدان (۱) همدان گشسب (۱) همیستگان (۱) هند (۳) هندو (۱) هندوان (۱) هندوستان (۱) هواپیماسازی (۱) هوانوردی (۱) هوشنگ (۱) هوم (۱) هومان (٢) هیتالیان (۱) هیرمند (۳) هیشوی (٤) ورزاد (۱) وساطت پیلسم (۱) وستوی (۱) وصول شهود (۱) وهری (۱) کابل (٢) کابلستان (٤) کاروان حجاج (۱) کاشمر (۱) کاموس (۱) کاوه آهنگر (۱) کبروی (۱) کتایون (٦) کتایون دختر قیص روم (۱) کتیبه (۱) کجاران (٢) کجاوه (۱) کرد ها (٢) کردیه (۳) کرمان (۱) کسب و کار کوچک (۱) کسری (۳) کسری یا انوشیروان (۱) کش میهن (۱) کشانی (٢) کشته شدن سودابه (۱) کشته شدن سیاوش (۱) کشمیر (۱) کشور سورستان (۱) کعبه (۱) کلاه کتانی مصری (۱) کلباد (۱) کلنگ (۱) کنابد (۱) کنارنگ (۱) کندر (۱) کنگ دژ (۱) کنیزک ایرانی (۱) کهرم (٧) کهیلا (۱) کهیلا و ایلا نبیره افراسیاب (۱) کورش (۱) کوفه (۱) کوه اسپروز (۱) کوه سقیلا (٢) کوه هماون (۱) کوهیار (۱) کی پشین پسر کی قباد (۱) کی خسرو و ایران (۱) کی خسرو و شبان (۱) کی قباد (٤) کیخسرو (۱) کید (۳) کید شاه هند (۱) کیفیت در خدمات رسانی (۱) کیومرث (۱) کیکاوس (۱) یاتا (۱) یاجوج و ماجوج (۱) یانس برادر قیصر (۱) یزدگرد (۳) یعقوب پیامبر (۱) یلان سینه (۳) یمن (۱) یوسف (۱) یوسف ع (٢) یوسف و زلیخا (۱٤) یوسف و زلیخا ی (۱) یونان (۱) یونس (ع) (۱)
دوستان من دانشسرا فروشگاه گل مصنوعی و اجناس کادویی نویسنده http://negarshopgol.blogfa.com اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من