بهروز سروش نیا
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ بهروز سروش نیا
آرشیو وبلاگ
      behsite (وبلاگ شامل اشعار و مقالات و دست نوشته های شخصی)
بازنویسی حکایات گلستان سعدی از نظم و نثر کهن به نثر نو 7 نویسنده: بهروز سروش نیا - ۱۳٩٢/٢/٢۳

حکایت  

        پسر یکی از سرهنگان سپاه را در خانه اُغلمش (یکی از پادشاهان) دیدم . او جوانی بسیار زیرک و با فهم و شعور بود که آثار بزرگی و آینده درخشانی را برای او می دیدم . کمال و رفتار او شاه را نیز مجذوب کرده بود . خردمندان به شاه می گفتند :" بزرگی به دانش و هنر و عقل افراد است و به دارایی و سن زیاد فرد نیست. هم سالان آن جوان به او حسد بردند و به او تهمت خیانت زدند و تلاش می کردند تا او کشته شود اما به سبب دوستی آن پسر با شاه به هدف خود نمی رسیدند .

       روزی پادشاه از او پرسید :" چرا آن ها با تو  دشمنی می کنند ؟" او گفت در سایه پادشاه بزرگی چون شما همه را جز حسودان خشنود کردم . آن حسودان فقط با نابودی من خشنود و خوشحال می شوند . با حسودان چه کنم که همیشه از من آزرده و رنجیده اند .ای حسود از حسادت خود بمیر که از این بیماری و رنج جز بوسیله مردن نمی توانی رها شوی ! حسودان آرزو می کنند نعمت و مقام انسان های خوشبخت به پایان برسد . به آن ها باید گفت ، اگر چشم شب پره در روز نابینا و در نور خورشید نمی بیند ، آفتاب مقصر نیست و گناهی ندارد . اگر راستش را بخواهی درخشش و وجود آفتاب از هزار چشم نابینا بهتر است .  

حکایت

        یکی از پادشان پارسی ستمگر بود و به مال مردم دست درازی می کرد . مردم از ستم او به ستوه آمده و به سرزمین های دیگر می رفتند . با کم شدن جمعیت کشور وضع اقتصادی مملکت نابسامان و خزانه پادشاهی رفته رفته خالی شد . دشمنان از این ضعف آگاهی یافتند و قصد حمله داشتند . اگر پادشاهی برای زمان گرفتاریش یاور و کمک می خواهد باید بداند هنگام داشتن آسایش خاطر ، جوانمرد باشد . اگر به خدمتکار گوش به فرمانت محبت و لطف نکنی تو را ترک می کند ، با لطف و احسان می توانی بیگانگان را فرمانبر و خدمتکار خود کنی .

          روزی در دربار پادشاه شاهنامه خوانی بود و موضوع آن نابودی مملکت در زمان ضحاک و سرنگونی او و به پادشاهی رسیدن فریدون بود . وزیر از شاه پرسید :" آیا می شود فهمید چرا فریدون که هیچگونه گنج و دارایی و ثروتی نداشت ، چگونه بر ضحاک پیروز شد ؟! " همانطور که شنیدی مردم به دلیل علاقه شدید اطراف او جمع شده و از او پشتیبانی کردند تا او پادشاه شد . وزیر گفت :" ای پادشاهحال که می دانی ، علاقه مردم و جمع شن آن ها در حمایت از موجب شاهی او شد ، چرا مردم را از اطراف خود پراکنده می کنی ؟ !" آیا قصد پادشاهی نداری بهتر است لشکریان را با محبت و بخشش گرد خود جمع کنی زیرا داشتن لشکریان قدرتمند موجب بلند مرتبه شدن پادشاه می شود . پادشاه پرسید:" چه چیز باعث جمع شدن مردم اطاف پادشاه می شود ؟" وزیر گفت :" پادشاه باید بخشنده و مهربان باشدتا مردم او را حمایت کنند و با خیال راحت زندگی کنند . تو هر دو صفت را نداری . پادشاه نباید ستم کند زیرا کسی از گرگ توقع چوپانی کردن را ندارد . پادشاه ستمگر کنار دیوار پادشاهی خود را خالی و استقامت آن را کم می کند ." پادشاه از اندرز وزیر ناراحت شد و او را به زندان انداخت .

        چندی نگذشت که فرزندان شاه با کمک و پشتیبانی مردم ستمدیده بر علیه او قیام کردند . پادشاهی که به مردم و زیردستانش ستم کند ، هنگام سختی پشتیبان ندارد . پادشاه دادگر کسی است که به فکر مردم باشد و به آن ها بخشش کند .

  نظرات ()
مطالب اخیر آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش ربان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان
کلمات کلیدی وبلاگ ?puhutteko suomea (۱) finnish for persian biginners (۱٤) finniush for beginners (۱) mina olen iranesta (٢) puhutteko suomea ? (۱٤) آب حیات (۱) آتشکده آذر برزین مهر (۱) آتشکده آذرگشسب (٢) آتشکده کشمیر (۱) آخرین قسمت گلستان سعدی (۱) آذرگشسب (۱) آذرمهان (۱) آذرنوش (۱) آرزو (۱) آرش (۱) آزاده (۱) آزرم دخت (۱) آزرو (۱) آزمودن پزشک توسط اسکندر (۱) آزمودن سیاوش (۱) آزمودن فیلسوف توسط اسکندر (۱) آژانس مسافرتی هوایی (۱) آغاز داستان یوسف و زلیخا (٢) آغاز کتاب سبحه الابرار (۱) آغاز کتاب و مناجات سعدی (۱) آفرینش عالم (۱) آگاهی شاه از گریختن سلامان (۱) آموزش (۱) آموزش زبان فنلاندی به مبتدیان (۱٢) آموی و زم (۱) آناهیتا (۱) آنوس ، عاج، شیز ، ساج (۱) آیین مسیح (۱) ابوتراب نسفی (۱) ابوهریره (۱) اخوان الصفا (۱) ادبیات (۱) ادشیر (۱) ارجاسب (٤) ارداویراف (۱) اردبیل (۱) اردشیر (٦) اردشیر خوره (۱) اردشیر ساسانی (۱) اردشیربابکان (۱) اردن (۱) اردوان (۳) ارسطالیس (۳) ارمان (۱) ازدواج اسکندر (۱) ازدواج سیاوش (۱) اسپنوی (۱) استخر (۳) استودان (۱) اسفندیار (٦) اسفندیار پسر گشتاسب (۱) اسفندیار رویین تن (۱) اسماعیل و ابراهیم (۱) اسکندر (۱٢) اسکندر نامه (۱) اسکندر و برهمنان (۱) اسکندر و صدای الله اکبر (۱) اسکندرنامه (٦) اسکندریه (٢) اشتادگشسب (۱) اشکانیان (۱) اشکش (۳) اصفهان (٢) اعتراف فردوسی به تکرار شدن اشعارش (۱) اعتقادات مزدکی (۱) اغریرث (۱) اغریرث برادر افراسیاب (۱) افراسیاب (۳) اقوام وهری (۱) الانان (۱) الوای کابلی (۱) الیاس (٢) امام محمد غزالی (۱) انتخاب شغل (۱) اندرآب و پنجهیر و بامیان (۱) اندریمان (۱) اندلس (۳) اندیمان (٢) اندیو (۱) انصار پیامبر (٢) انطاکیه (۱) انوشیروان (۱) انوشیروان عادل (٢) اهرنا (۳) اهواز (۱) اوخواست (۱) اورمزد (۳) اورند پسر کی پشین (۱) اوریغ (۱) اوستا (۱) اوستا و زند (٢) اکوان دیو (٢) ایاز (۱) ایرانی (۱) ایزد بانو (۱) ایزدگشسب (۱) باب پنجم (۱) باب دوم (۱) باب نخست (۱) بابل (۱) بابوی ارمنی (۱) بادان پیروز (۱) باربد (۱) باربٍد (۱) بازاریابی (۱) بازور جادوگر (۱) بازی چوگان سیاوش (۱) باژ (۱) باژ و ساو (۱) باهله (۱) بحران مالی شرکت های هوایی (۱) بحرین (۱) بخشیدن گرگین (۱) برآسای (۱) برانوش سردار رومی (۱) براهام (۱) بربرستان (۱) بربری (۱) برته (۱) بردع (٢) برزوی (۱) برزین (٢) برسام (۱) برسُم (۱) برهمن (۱) برهمن (۱) برهمنان (۱) بزرگمهر (٢) بستور (٢) بستور پسر زریر (٢) بسور (۱) بصره (٢) بغداد (۳) بلاش (۱) بلخ (۱) بلخ بامیان (۱) بلخ و هری (۱) بندا حکمران هند (۱) بندوی (۱) بندوی خراد (۱) بنی هلال (۱) به آفرید (۳) بهرام (٧) بهرام بهرام پور گشسب (۱) بهرام بهرامیان (۱) بهرام تل (۱) بهرام چوبینه (٤) بهرام رابی (۱) بهرام گور (۳) بهرام و خار کن (۱) بهرام ورجاوند (۱) بهمن (۳) بهمن پسر لردوان (۱) بهمن فرزند اسفندیار (۱) بوراب آهنگر (۱) بوزرجمهر (۳) بیدرفش (٢) بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی (۱) بیژن (٥) بیژن پسر گیو (۱) بیژن در چاه (۱) بیژن و گستهم (۱) بیشه فاسقون (۱) بیشه نارون (۱) بیطقون (۳) بیلقان (۱) پادشاه "زوزن" (۱) پادشاه زن (٢) پادشاه زن قیدافه (۱) پادشاه زن هما دختر بهمن (۱) پادشاهی بهمن (۱) پارس (۳) پارسی (۱) پایان شاهنامه (۱) پایان هفت اورنگ (۱) پایان کار پیران (۱) پبداگشسب (۱) پدرام (٤) پرستشگاه های اناهیتا (۱) پرسش فرزانکان از بوزرجمهر (۱) پرموده (٢) پرنده و اسکندر (۱) پرویز (۱) پزشکی (۱) پزشکی جایگزین (۱) پشنگ (۱) پشنگ پسر افراسیاب (۱) پشوتن (٧) پوران دخت (۱) پولاد (۱) پولادوند (۱) پولاوند (۱) پیروان مانی (۱) پیروز (٢) پیروز شیر (۱) پیشنهاد (۱) پیلسم (۱) پیلسم برادر پیران (۱) تاتار (۱) تاریخچه خط فارسی (۱) تبرگ (۱) تبلیغ روی بیلبرد (۱) تبلیغات اینترنتی (۱) تبلیغات ساده (۱) تحفه الابرار (۱) تحفه الاحرار (۳) تخت لاژورد (۱) ترکان (۱) ترکستان (۱) تژاو (٢) تصوف (۱) تعبیر خواب ده شب (۱) تعبیر خواب کید (۱) تعریف تاریخ (۱) تفسیر نشان فروهر (۱) تقدیس حضرت حق (۱) تقلید کلاغ از کبک (۱) تنبیه سخنوران (۱) تهمورث (۱) تهمینه (۱) توس (۱) تولد سلامان (۱) تولد فرود (۱) تولد کیخسرو (۱) تیسفون (۳) جاتروفا (٢) جاثلیق (٢) جالینوس (۱) جام جهان نما (۱) جاماسب (٥) جامی (۱) جانوشیار (٢) جبرئیل و میکاییل (۱) جدال مدعی و سعدی (۱) جریره (٢) جمشید (٢) جمهور (۱) جندی شاپور (۱) جنگ با ارژنگ دیو (۱) جنگ با اولاد تورانی (۱) جنگ با دیو سپید (۱) جنگ با شاه مازندران (۱) جنگ با کافور (۱) جنگ بیژن و گراز ها (۱) جنگ بیژن و هومان (۱) جنگ رستم با شاه هاماوران (۱) جنگ رستم در مازندران (۱) جنگ رستم و اژدها (۱) جنگ رستم و جادوگر (۱) جنگ رستم و سهراب (۱) جنگ سیاوش با افراسیاب (۱) جنگ کی خسرو با افراسیاب (۱) جنگچوی ختنی (۱) جهرم (۳) جهن (٢) جهن برزین (۱) جهن پسر افراسیاب (۱) جوانوی (۱) جیحون (٢) چاچ (٢) چرخ (۱) چشمه آب حیوان (۱) چغانی (۱) چگاد دائیتی (۱) چین (۳) چین و ماچین (٢) چینیان (۱) حاتم طایی (۱) حافظ (۱) حبشه (۱) حج (٢) حجاج (۱) حسن میمندی (٢) حسنوی (۱) حصار سقیلان (۱) حضرت "محمد" (ص) (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حضرت موسی ع (۱) حلب (٢) حمله اسکندر به مصر (۱) حنظل (۱) حکایات گلستان سعدی (۱) حکایت ابراهیم ع و پیر آتش پرست (۱) حکایت پیر خارکش (۱) حکایت حکیم سنایی (۱) حکایت خاتم و اسیر (٢) حکایت دراز دستی وزیر (۱) حکایت زن موصلی (۱) حکایت زنده دل و مردگان (۱) حکایت شیخ روزبهان (۱) حکایت صبر عیار (۱) حکایت لاک پشت و مرغابیان (۱) حکایت ماهیان و دریا (۱) حکایت مرید و پیر (۱) حکایت وارد شدن میهمان بر اعرابی (۱) حکایت وزیر (۱) حکومت پارس (۱) خاتمه دفتر سوم (٢) خاتمه کتاب سلسله الذهب (۱) خاتون (٢) خاقاان چین (۱) خاقان (۱) خاقان چین (۱) خانقاه (۱) ختلان و ترمذ و ویسه (۱) ختم دفتر دوم سلسله الذهب (۱) ختم کتاب (۱) ختم کتاب تحفه احرار (۱) خراد (۱) خراد برزین (٢) خراسان (۱) خراسانی (۱) خرسی بر لب رود (۱) خرقه (٢) خره اردشیر (۱) خزاعه (۱) خزر (٢) خزروان (٢) خسرو (٤) خشایارشا (۱) خضر و اسکندر (۱) خط پهلوی (۱) خط یبغوی (۱) خطوط هوایی (۱) خنجست (۱) خواب پیران (۱) خواب گودرز (۱) خوارزم (۱) خواستگاری بهرام (۱) خوان پنجم (۱) خوان چهارم (۱) خوان دوم (٢) خوان سوم (۱) خوان ششم (۱) خوان نخست (۱) خوزستان (۱) خوزیان (٢) خوشنواز (۱) دادآفرید (۱) دارا (۱) داراب (٤) داراب یا داریوش (۱) داریوش (۱) دختر اردوان (۱) دختر بزرگ چاچ (٢) دختر هفتواد (۱) در آتش رفتن سلامان و ابسال (۱) در اخلاق درویشان (۱) در اشارت به خاموشی (۱) در بیان ارادت (۱) در بیان عشق و رهایی از خودپرستی (۱) در ختم کتاب (۱) در خواب دیدن زلیخا یوسف را (۱) در سماع (۱) در سیرت پادشاهان (۱) در عشق و جوانی (۱) در نعت سید المرسلین (۱) درخت سخنگو (۱) دریای چیچست (۱) دریای زرد (۱) دریای شهد (۱) دستان (۱) دستگیری سیاوش (۱) دشت خوارزم (۱) دعوت افراسیاب از سیاوش (۱) دفتر سوم سلسله الذهب (۱) دل آرا (۱) دل افروز (۱) دلارآ مادر روشنک (۱) دمشق (۳) دمیدن شیپور (۱) دهستان (۱) دیار بکر (۱) دیدار سیاوش و افراسیاب (۱) دیوان انوری (۱) ذوالنون مصری (۱) رادفرخ (۱) راز انگشتر رستم (۱) رام برزین (۱) رخش (۳) رزم گردآفرید و سهراب (۱) رستم (٦) رستم بازرگان (۱) رستم نیکخواه (۱) رستم و رخش (۱) رشنواد (۳) رفتن گرسیوز به سیاوش گرد (۱) رهام (٤) رود جیحون (۱) رود شهد (۱) رود فرات (۱) رودابه (٥) روزبه (۱) روزبه وزیر (۱) روشنک (۱) روشنک دختر دارا (۱) روم (٢) رومی (٢) رویین پسر پیران (۱) رویین تن (۱) رکسانا (۱) ری (٢) زابلستان (٢) زادفرخ (٢) زال (۳) زاهد (٢) زبان فنلاندی برای مبتدیان (۱٤) زبان و خط پهلوی (۱) زرمهر (۱) زروان (۱) زریر (۱) زریر برادر گشتاسب (۱) زن جادوگر (۱) زن جمهور (٢) زن در اساطیر باستان (۱) زن در شاهنامه (۱) زن سبو بر دوش (۱) زنان (٢) زنان شهر هروم (۱) زند (۱) زنگه شاوران (۱) زنگوله (۱) زنگوی (۱) زواره (٢) زواره برادر رستم (۱) زوطهماسب (۳) زیب خسرو (۱) زیبد (۱) ساختن سیاوش گرد (۱) ساختن گنگ دژ (۱) سازمان (۱) ساسانیان (۳) ساقی نامه (۱) سالار مکران (۱) سام (۱) ساوه (۱) ساوه شاه (٢) سباک (٢) سبحان وائل (۱) سبحه الابرار (۱) سپاه روم (۱) سپهبد تخوار (۱) سپهرم (۱) سپینود (۳) ستجار (۱) سد اسکندر (۱) سرخه (۱) سرزمین مغرب (٢) سروش (٤) سروش هندی و هشیار پارسی (۱) سرکش (۱) سعد (۱) سعد وقاس (۱) سعدی (٢) سعدی شیرازی (۱) سغد (۱) سقلاب (٢) سگزی (سیستانی) (۱) سلامان و ابسال (٤) سلسله الذهب (٢) سلسله هخامنشیان (۱) سلسله کیانیان (۱) سلطان اتابک ابی بکر سعد (۱) سلطان محمد خوارزمشاه (۱) سلطان محمود (۱) سلم و تور و ایرج (۱) سماع (٢) سند (۱) سنگ اکوان (۱) سهراب (۱) سوار طرازی (۱) سوال و جواب ذوالنون (۱) سوخت جایگزین (۱) سودابه (٢) سورستان (۱) سوسنک (٢) سوفزا (۱) سومان (۱) سیامک (۱) سیاوش (۳) سیاوشگرد (۱) سیستان (۱) سیسنک (٢) سیمرغ (٢) سیندخت (۳) سینه (۱) شاپور (٥) شاپور در پوست خر (۱) شاپور ذر پوست خر (۱) شاپور ذوالاکتاف (٢) شاپور سوم (۱) شام (٤) شامیان (۱) شاه سمنگان (۱) شاه قنوج (۱) شاه مکران (۱) شاه هیتال (۱) شاه کابل (۱) شاهنامه (٢) شاهوی پسر هفتواد (۱) شبرنگ (۱) شبرنگ بهزاد (۱) شرکت های هوایی داخلی (۱) شطرنج (٢) شعر در اساطیر (۱) شعر نیما (۱) شغاد (٢) شگنی (۱) شمر (۱) شمیران شاه (۱) شنبلید (٢) شنگل (۳) شنگل شاه هند (۱) شهر حلوان (۱) شهر سورستان (۱) شهر شوراب (۱) شهر صندل (۱) شهر گلزریون (۱) شهر میلاد (۱) شهر واسط (۱) شهر کارستان (۱) شهران گراز (٢) شورستان (٢) شوش (۱) شوشتر (۱) شوشه بافته شده (۱) شکایت مشتری (۱) شیخ ابوافرج بن جوزی (۱) شیدسب (۱) شیدسب و پیروز (۱) شیده (۱) شیراز (۱) شیرزیل (۱) شیروی (٢) شیرین (۳) صیقل (۱) ضحاک (۱) طاق دیس در اسپریس (۱) طایر (۱) طرابلس (۱) طریقت نقشبندیه صوفیان (۱) طغری (۱) طلخند (٢) طینوش (٦) ظهور دین زردشت (۱) عبدالقادر گیلانی (۱) عتیبه و ریا (٢) عرب (۱) عزیز مصر (۱) عقرب (٢) علت تالیف گلستان (۱) عمرولیث (۱) عموریه (٢) عیسی بن مریم (۱) غاتفر (۱) غرچگان و بُست و فاریاب (۱) غرچه (۱) غزنین (۱) غسانی (۱) غسانیان (۱) فتراک (۱) فرار افراسیاب (۱) فرامرز (٤) فرانک (٢) فرایین (٢) فرتوس (۱) فرخ زاد (٢) فرخزاد (۱) فرشیدورد (٧) فرغار (۱) فرمانبرداری سلامان از حکیم (۱) فرنگیان (۱) فرنگیس (٢) فرهاد (۱) فرود (۱) فروهل بد (۱) فریبرز (۳) فریبکاری گرگین (۱) فریدون (٢) فغانی شاه هیتال (۱) فغستان (۱) فغستان دختر کید (۱) فغفور (٥) فغفور خاقات چین (۱) فغفور خاقان چین (۱) فلیقوس (٤) فنلاند (٢) فور (۱) فیلقوس (۱) قادسیه (٢) قارن (٢) قالوس (۱) قالینیوس (۱) قباد (٥) قباد و مزدک (۱) قچغار (۱) قحطان (۱) قرآن (٢) قراخوان پسر افراسیاب (۱) قصه نویسی (۱) قلون (٢) قنوج (۳) قوم بلوجی (۱) قوم شناسی (۱) قیدافه (٦) قیدروش (۱) قیدروش پسر قیدافه (۱) قیصر (٦) قیطون (۱) گازر و زنش (۱) گذشتن از جیحون (۱) گراز (۱) گرازه (۱) گردآفرید (۱) گردوی (۱) گردیه (۱) گرز گاوسار (۱) گرزم (٢) گرسیوز (٦) گرسیوز برادر افراسیاب (۱) گرشاسب (۳) گرگان (۱) گرگسار (٦) گرگوی (۱) گرگین (٥) گروخان (۱) گروی زره (۱) گریختن سلامان با ابسال (۱) گژدهم (۱) گستهم (٥) گشتاسب (٥) گلایه منیزه به بیژن (۱) گلزریون (۳) گلستان (٢) گلستان سعدی (۳) گلشن آزادگان (۱) گلشهر (۱) گلنــار (٢) گله اسبان افراسیاب (۱) گنبد عضدالدوله (۱) گنج بادآور (۱) گنج عروس (۱) گندی شاپور (۱) گنگ (۱) گنگ دژ (۱) گهار (۱) گو (٢) گودرز (٢) گودرز و گیو (۱) گوش بستر (۱) گیل و دیلم (۱) گیو (٢) لبنان (۱) لشکر باطرون (۱) لقمان (۱) لنبک آبکش (۱) لهاک (٥) لهراسب (٥) لهراسب پسر اورند (۱) لیلی و مجنون (۱٢) مادر خدا (۱) مالکه (۳) مامون عباسی (۱) مانی (۱) مانی پیامبر (۱) ماه آفرید (٢) ماهوی (٢) ماهیار (۳) مای (۱) مجموعه اشعار شخصی (۱) محتسب (۱) محمد (ص) در شاهنامه (۱) مدائن (۱) مدیریت (۱) مراسم مهرگان و سده (۱) مرد رختشو و زنش (۱) مردشت (۱) مرز روم (۱) مرگ اسکندر (٢) مرو (۱) مریم (٢) مریم دختر قیصر (۱) مزدک (۱) مسیح (۱) مشارکت کارکنان (۱) مشت زنی (۱) مشتری (۱) مشک (۱) مصر - حلب (۱) مصری (۱) مصلای شیراز (۱) معالچه ابن سینا (٢) معتمر (٢) معنی جبر و اختیار (۱) معنی لا اله الا الله (۱) معنی مراقبه (۱) مغیره (۱) مقاتوره (۱) مقدمه زمخشری (۱) مقصود از داستان سلامان و ابسال (۱) ملاقات اسکندر با اسرافیل (۱) مناجات (٢) مناظره موسی و ابلیس (۱) منجم (۱) منجنیق (۱) منذر (٢) منذر و نعمان (۱) منشور (۱) منوچهر (۱) منیژه (٧) منیژه دختر افراسیاب (۱) مهبود و انوشیروان (۱) مهر آذر پارسی (۱) مهران پیشگو (۱) مهران ستاد (۳) مهران وابگزار (۱) مهربندان (۱) مهرنوش (٢) مهرهردنز (۱) مهروی (۱) مهرک (۱) مهرک نوش آذر (۱) مهرک نوش زاد (۱) موبدان (۱) موجودات ناشناخته دریایی (۱) موسی (ع) (۱) موسی ع (۱) موسیل ارمنی (٢) مولیان و بدخش و زم (۱) مکرانیان (۱) میرین (٤) نار (٢) نام خواست (٢) نامه سیاوش به افراسیاب (۱) ناهید (٢) ناهید همسر دوم دارای داراب (۱) نبرد اسکندر با اژدها (۱) نبرد بهرام و اژدها (۱) نبرد بهرام و گرگ (۱) نبرد گشتاسب با اژدها (۱) نجات بیژن (۱) نخجیر (۱) نذر (۱) نرسی (٢) نستاو چوپان قیصر (۱) نستود (٢) نستیهن (۱) نصر سامانی (۱) نصرقتیب (۱) نعمان (۱) نفت (۱) نهروان (۱) نوذر (۱) نور الدین عبد الرحمن بن نظام الدین احمد بن احمد (۱) نوش آذر (۱) نوشزاد (۱) نکوهش آزار مسلمانان (۱) نیاتوس (٢) نیرنگ شاه هاماوران (۱) نیمروز (۱) نیمروز یا سیستان (۱) هارون الرشید (٢) هارون برادر حضرت موسی (۱) هخامنشیان (۱) هرمز (۱) هرمزد (٤) هرمزدشهران (۱) هروم (۱) هفت اقلیم (۱) هفت اورنگ (۱۱) هفت خوان اسفندیار (۱) هفتواد (٢) هفتواد و کرم (۱) هما (٦) هما و به آفرید (۱) هما دختر بهمن پسر اسفندیار (۱) هما دختر گشتاسب (۱) همدان (۱) همدان گشسب (۱) همیستگان (۱) هند (۳) هندو (۱) هندوان (۱) هندوستان (۱) هواپیماسازی (۱) هوانوردی (۱) هوشنگ (۱) هوم (۱) هومان (٢) هیتالیان (۱) هیرمند (۳) هیشوی (٤) ورزاد (۱) وساطت پیلسم (۱) وستوی (۱) وصول شهود (۱) وهری (۱) کابل (٢) کابلستان (٤) کاروان حجاج (۱) کاشمر (۱) کاموس (۱) کاوه آهنگر (۱) کبروی (۱) کتایون (٦) کتایون دختر قیص روم (۱) کتیبه (۱) کجاران (٢) کجاوه (۱) کرد ها (٢) کردیه (۳) کرمان (۱) کسب و کار کوچک (۱) کسری (۳) کسری یا انوشیروان (۱) کش میهن (۱) کشانی (٢) کشته شدن سودابه (۱) کشته شدن سیاوش (۱) کشمیر (۱) کشور سورستان (۱) کعبه (۱) کلاه کتانی مصری (۱) کلباد (۱) کلنگ (۱) کنابد (۱) کنارنگ (۱) کندر (۱) کنگ دژ (۱) کنیزک ایرانی (۱) کهرم (٧) کهیلا (۱) کهیلا و ایلا نبیره افراسیاب (۱) کورش (۱) کوفه (۱) کوه اسپروز (۱) کوه سقیلا (٢) کوه هماون (۱) کوهیار (۱) کی پشین پسر کی قباد (۱) کی خسرو و ایران (۱) کی خسرو و شبان (۱) کی قباد (٤) کیخسرو (۱) کید (۳) کید شاه هند (۱) کیفیت در خدمات رسانی (۱) کیومرث (۱) کیکاوس (۱) یاتا (۱) یاجوج و ماجوج (۱) یانس برادر قیصر (۱) یزدگرد (۳) یعقوب پیامبر (۱) یلان سینه (۳) یمن (۱) یوسف (۱) یوسف ع (٢) یوسف و زلیخا (۱٤) یوسف و زلیخا ی (۱) یونان (۱) یونس (ع) (۱)
دوستان من دانشسرا فروشگاه گل مصنوعی و اجناس کادویی نویسنده http://negarshopgol.blogfa.com اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من